Wednesday, 29 May 2024, 4:26 AM
Site: СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
Course: СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ (ФОЗ - ЕO)
Glossary: Библиотека знания
МАТЕМАТИКА
Picture of Боян Кехайов

Триъгълник

by Боян Кехайов - Friday, 25 October 2013, 9:57 PM
 

Фигура с три ъгъла